Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Φορείς / Σύλλογοι
Σωματείο Υποστήριξης Γονιμότητας "Κυβέλη"
Το Σωματείο Υποστήριξης Γονιμότητας «ΚΥΒΕΛΗ» ιδρύθηκε το 1995 μετά από την ανάγκη ζευγαριών που αντιμετώπιζαν προβλήματα γονιμότητας να μοιραστούν τις αγωνίες και τους φόβους τους με ανθρώπους που αντιμετώπιζαν το ίδιο πρόβλημα.
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Κλινικών Εμβρυολόγων (ΠΕΚΕ)
Η Πανελλήνια Ένωση Κλινικών Εμβρυολόγων (ΠΕΚΕ ) αποτελεί το επαγγελματικό σωματείο των Κλινικών Εμβρυολόγων στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1998, με σκοπό να προάγει τις υψηλές και διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις στον τομέα της κλινικής εμβρυολογίας. Μέλη της ΠΕΚΕ είναι όλοι οι κλινικοί Εμβρυολόγοι που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο χώρο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής – εξωσωματικής γονιμοποίησης στην Ελλάδα και έχουν τα απαραίτητα ακαδημαϊκά προσόντα καθώς επίσης και την απαιτούμενη εξειδίκευση και εμπειρία.
Σωματείο Γονιμότητας Magna Mater
Το σωματείο Magna Mater έχει σκοπό να βοηθήσει τα ζευγάρια που αντιμετωπίζουν πρόβλημα υπογονιμότητας, τόσο στον τομέα της ενημέρωσης , όσο και στην ψυχολογική υποστήριξη από ειδικούς ψυχολόγους.
Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΙΥΑ) είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή και αποτελεί το κεντρικό όργανο, το οποίο συστάθηκε για να παρακολουθήσει την εφαρμογή των νόμων που αφορούν την ΙΥΑ και την εφαρμογή της στη χώρα μας.
Επιστημονικά Περιοδικά
HUMAN REPRODUCTION UPDATE
Published on behalf of ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology).
JOURNAL OF ASSISTED REPRODUCTION AND GENETICS
The journal is published in cooperation with the American Society for Reproductive Medicine.
HUMAN REPRODUCTION
Published on behalf of ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology).
FERTILITY AND STERILITY
Fertility and Sterility is published by Elsevier for the American Society for Reproductive Medicine.
Ασφαλιστικά Ταμεία
ΕΟΠΥΥ
Σ' αυτό το link, οι ενδιαφερόμενες ασφαλισμένες, μπορούν να ενημερωθούν για όλες τις πιθανές απορίες τους γύρω από την εξωσωματική γονιμοποίηση.