Κατακερματισμός του DNA και αυτοματοποιημένος διαχωρισμός σπερματοζωαρίων με τη χρήση μικροσυσκευής (ZyMōt®)

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι μετά από μία εκσπερμάτιση δεν είναι όλα τα σπερματοζωάρια εξίσου ικανά για την επίτευξη εγκυμοσύνης. Κατά τη φυσική σύλληψη, τα εκατομμύρια των σπερματοζωαρίων περνούν μια αδιάκοπη διαδικασία ποιοτικής και ποσοτικής διαλογής για να διασφαλιστεί ότι μόνο το ικανότερο σπερματοζωάριο θα φτάσει στο ωάριο. Αυτός είναι ο και ο απώτερος στόχος μας στο εργαστήριο!
Για δεκαετίες, η κύρια τεχνική επεξεργασίας ενός δείγματος σπέρματος ήταν η φυγοκέντρηση με διαβάθμιση πυκνότητας. Ωστόσο, η τεχνική αυτή έχει βρεθεί οτι μπορεί να αυξήσει την βλάβη του DNA του σπέρματος -γνωστή ως κατακερματισμός του DNA- η οποία και έχει «κατηγορηθεί» για μικρότερο ποσοστό σχηματισμού βλαστοκύστεων, μη φυσιολογική ανάπτυξη εμβρύων και αυξημένη πιθανότητα αποβολής.
Εναλλακτικές τεχνικές χρησιμοποιούν διαφορετικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των σπερματοζωαρίων (όπως για παράδειγμα μορφολογικά και αποπτωτικά χαρακτηριστικά) σε μια προσπάθεια να απομονώσουν εκείνα τα σπερματοζωάρια με την καλύτερη ποιότητα γενετικού υλικού, με σκοπό να αυξήσουν τα ποσοστά γονιμοποίησης και φυσιολογικής ανάπτυξης των εμβρύων και το πιο σημαντικό – την πιθανότητα μιας φυσιολογικής εγκυμοσύνης.
ZyMōt®
Μία νέα τεχνολογία, αυτή των microfluidics προσφέρει μία ημι-αυτοματοποιημένη τεχνική, φιλικότερη προς τα σπερματοζωάρια που μιμείται -μέχρι έναν βαθμό τουλάχιστον- τη φυσική επιλογή που θα συνέβαινε στη μήτρα. Ταυτόχρονα, αποφεύγει τις δυνητικά τοξικές και επιβλαβείς συνέπειες της φυγοκέντρησης. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι τα επίπεδα κατακερματισμού του DNA σχεδόν μη-ανιχνεύσιμα. Από τεχνικής και εργαστηριακής άποψης, ένα δείγμα επεξεργασμένο με αυτή τη νέα τεχνολογία που επιστρατεύει μια ειδικά κατασκευασμένη μικροσυσκευή (ZyMōt®), αποτελείται αποκλειστικά από κινητικά σπερματοζωάρια που καθιστούν την επιλογή του σπέρματος κατά τη διαδικασία της μικρογονιμοποίησης ευκολότερη και ασφαλέστερη.

Ποιος, όμως, μπορεί να ωφεληθεί από αυτή τη νέα τεχνολογία;

Αναμφίβολα, άνδρες με γνωστά υψηλά επίπεδα κατακερματισμού του DNA του σπέρματος.
Η εφαρμογή του, επίσης, προτείνεται σε ζευγάρια με προηγούμενες αποβολές, ή αποτυχημένες προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης, καθώς και σε ζευγάρια που πάσχουν από ανεξήγητη υπογονιμότητα. Είναι ενδιαφέρον ότι το ~ 10% των ανδρών που έχουν ένα φυσιολογικό σπερμοδιάγραμμα ως προς τις βασικές παραμέτρους, όπως η κίνηση η μορφολογία και η συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων παρουσιάζει μη φυσιολογικά επίπεδα κατακερματισμού του DNA του σπέρματος.
Η επιλογή σπέρματος είναι αναμφισβήτητα ένας σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη υψηλότερων ποσοστών ζώντων γεννήσεων μέσα από τις τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Έτσι, μία από τις κύριες προκλήσεις στην αναπαραγωγική ιατρική είναι η εξασφάλιση της υψηλότερης ποιότητας των επιλεγμένων σπερματοζωαρίων και συγκεκριμένα, όσον αφορά την ακεραιότητα του γενετικού υλικού.
Εν κατακλείδι, η ημι-αυτοματοποιημένη τεχνική διαχωρισμού των σπερματοζωαρίων με την χρήση του ZyMōt®, μας επιτρέπει να διαχωρίσουμε και να απομονώσουμε τα «υγιέστερα» και ικανότερα σπερματοζωάρια με τον πιο ήπιο δυνατό τρόπο, προστατεύοντας έτσι την γενετική πληροφορία που θα μεταβιβαστεί στο έμβρυο.