language EN EL SR DE

Χαρακτηριστικά στο Εργαστήριό μας που έχουν σχεδιαστεί για να αυξήσουν την πιθανότητα εγκυμοσύνης σας

by Πετρούλα Τάτση, last updated 06 Sep 2023,

6 min read

Η γονεϊκότητα είναι ένα όνειρο για πολλά ζευγάρια και η εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF) είναι ένας φάρος ελπίδας για όσα ζευγάρια αντιμετωπίζουν προβλήματα υπογονιμότητας. Καθώς η τεχνολογία της εξωσωματικής γονιμοποίησης εξελίσσεται, τόσο εξελίσσονται τα χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες των σύγχρονων εργαστηρίων εξωσωματικής γονιμοποίησης. Στην Newlife το εργαστήριό μας είναι εξοπλισμένο με τεχνολογίες αιχμής και εφαρμόζονται εξειδικευμένες τεχνικές που αυξάνουν σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχούς εγκυμοσύνης. Σε αυτό το blog, θα αναλυθούν τα βασικά χαρακτηριστικά του εμβρυολογικού εργαστηρίου μας που ενισχύουν την πιθανότητα εγκυμοσύνης.

  • Κλινικοί Εμβρυολόγοι: Η τεχνογνωσία και η εμπειρία των εμβρυολόγων είναι θεμελιώδεις για να επιτευχθούν τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας εξωσωματικής γονιμοποίησης. Απαιτείται λοιπόν να παρακολουθούν και να παραμένουν ενημερωμένοι για τις τελευταίες εξελίξεις στην αναπαραγωγική ιατρική. Οι εμβρυολόγοι μας έχουν πάθος για τη δουλειά τους και οι μοναδικές ανάγκες κάθε ασθενή αντιμετωπίζονται σχολαστικά, μεγιστοποιώντας έτσι τις πιθανότητες επιτυχίας. Το προσωπικό του εργαστηρίου μας είναι επίσης υπεύθυνο για την παρακολούθηση των ποσοστών επιτυχίας, τον εντοπισμό τομέων προς βελτίωση και τη συνεχή διεξαγωγή έρευνας για την εφαρμογή των πιο εξελιγμένων τεχνικών. Όλα τα παραπάνω είναι κρίσιμες πτυχές ενός επιτυχημένου εργαστηρίου εξωσωματικής γονιμοποίησης.


  • Τεχνολογία Time-Lapse: Ο νέος μας κλίβανος Time-Lapse τεχνολογίας, Geri, είναι ένα επαναστατικό εργαλείο που έχει αλλάξει τον τρόπο παρακολούθησης των εμβρύων κατά τη διάρκεια της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Αυτός ο προηγμένος επωαστής παρέχει ένα σταθερό και ελεγχόμενο περιβάλλον για τα έμβρυα, ενώ καταγράφει εικόνες σε τακτά χρονικά διαστήματα ακόμη και από απόσταση και δημιουργεί το πρώτο βίντεο για τα έμβρυά σας. Η συγκεκριμένη τεχνολογία έχει ένα βασικό πλεονέκτημα, δεν απαιτεί να μετακινηθούν τα έμβρυα έξω από το προστατευόμενο και σταθερό περιβάλλον τους για την αξιολόγησή τους. Παρατηρώντας προσεκτικά την ανάπτυξη του εμβρύου, οι εμβρυολόγοι μπορούν να εντοπίσουν κρίσιμα αναπτυξιακά στάδια και λόγω του τεράστιου όγκου δεδομένων που μας παρέχει, σε συνδυασμό με την τεχνητή νοημοσύνη μας βοηθούν να προβλέψουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια, ποια έμβρυα μπορούν να εμφυτευθούν με επιτυχία και να δώσουν μια τελειόμηνη εγκυμοσύνη.


  • Προεμφυτευτικός Γενετικός Έλεγχος (PGT): Ο προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος (PGT) είναι μια προηγμένη τεχνική που εφαρμόζεται επιτυχώς στο εργαστήριο μας και επιτρέπει στους εμβρυολόγους να εξετάσουν τα έμβρυα για γενετικές ανωμαλίες πριν από την εμβρυομεταφορά αφαιρώντας λίγα κύτταρα από τα έμβρυα με τη διαδικασία της βιοψίας. Το PGT βοηθά στον εντοπισμό χρωμοσωμικών ή γενετικών ανωμαλιών, επιτρέποντας την επιλογή γενετικά φυσιολογικών εμβρύων για μεταφορά και ενισχύει σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχούς εγκυμοσύνης ενώ μειώνει την πιθανότητα αποβολών.


  • Καλλιέργεια και μεταφορά βλαστοκύστης: Στο παρελθόν, τα έμβρυα μεταφέρονταν συνήθως στη μήτρα εντός 2-3 ημερών από τη γονιμοποίηση. Ωστόσο, οι εξελίξεις στον κλάδο της εξωσωματικής γονιμοποίησης επέτρεψαν την εκτεταμένη καλλιέργεια στο στάδιο της βλαστοκύστης. Η βλαστοκύστη είναι το στάδιο στο οποίο φτάνει το έμβρυο την 5η-6η ημέρα της καλλιέργειας. Αυτό είναι το τελικό στάδιο ανάπτυξης πριν από την εμφύτευση στη μήτρα που σηματοδοτεί την έναρξη μιας εγκυμοσύνης. Είναι η τελευταία μέρα που τα έμβρυα μπορούν να επιβιώσουν στο εργαστήριο. Η μεταφορά βλαστοκύστης αυξάνει την πιθανότητα εγκυμοσύνης, καθώς επιτρέπει στους εμβρυολόγους να παρατηρούν την ανάπτυξη των εμβρύων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, διασφαλίζοντας ότι μόνο τα έμβρυα με το καλύτερο δυναμικό εμφύτευσης επιλέγονται για μεταφορά.

  • Ποιοτικός έλεγχος και συνθήκες εργαστηρίου: Η εφαρμογή αυστηρών πρωτοκόλλων ποιοτικού ελέγχου στο εργαστήριό μας διασφαλίζει ότι όλες οι διαδικασίες, ο εξοπλισμός και τα υλικά πληρούν υψηλά πρότυπα. Από τον χειρισμό και την προετοιμασία των γαμετών μέχρι την καλλιέργεια των εμβρύων, κάθε βήμα πρέπει να ακολουθεί αυστηρά πρωτόκολλα. Οι τακτικές αξιολογήσεις ποιότητας και οι εσωτερικοί έλεγχοι μπορούν να εντοπίσουν τομείς προς βελτίωση και να διατηρήσουν υψηλό επίπεδο υπηρεσιών σε όλη τη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Αυτό περιλαμβάνει τακτική συντήρηση και βαθμονόμηση όλου του εξοπλισμού για να διασφαλιστεί η ακρίβεια και η συνέπεια. Η ποιότητα του αέρα και το σύστημα φιλτραρίσματος του εργαστηρίου μας διαδραματίζουν επίσης κεντρικό ρόλο, καθώς η διατήρηση ενός ελεγχόμενου και καθαρού περιβάλλοντος είναι ζωτικής σημασίας για την εμβρυϊκή ανάπτυξη. Τα φίλτρα HEPA (High-Efficiency Particulate Air) και τα φίλτρα άνθρακα συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση των ατμοσφαιρικών ρύπων, όπως η σκόνη, οι μικροοργανισμοί και οι πτητικές οργανικές ενώσεις και διασφαλίζουν την ποιότητα του αέρα στο εργαστήριο. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, η θερμοκρασία και η υγρασία θα πρέπει να ελέγχονται συνεχώς σε ένα εργαστήριο εξωσωματικής γονιμοποίησης προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σταθερό περιβάλλον για την καλλιέργεια εμβρύων. Όλες αυτές οι συνθήκες παρακολουθούνται στενά, καθημερινά και σε πραγματικό χρόνο ενώ ένα προηγμένο σύστημα παρακολούθησης ενημερώνει τους εμβρυολόγους σε περίπτωση που κάποια παράμετρος αλλάξει ώστε να ακολουθηθούν τα απαραίτητα βήματα αποκατάστασης και προστασίας των εμβρύων.

  • Αξιολόγηση ωαρίων, σπέρματος και καλλιέργειας εμβρύου: Η αξιολόγηση της ποιότητας του ωαρίου και του σπέρματος πριν από τη γονιμοποίηση είναι απαραίτητη για την επιλογή των κατάλληλων θεραπευτικών πρωτόκολλων. Μετά τη γονιμοποίηση, οι συνθήκες καλλιέργειας εμβρύου παίζουν τον πιο σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του και κατά συνέπεια στα ποσοστά επιτυχίας. Έτσι, οι προηγμένοι επωαστικοί κλίβανοι με σταθερή θερμοκρασία, συγκεντρώσεις αερίων (CO2 και O2) και επίπεδα pH είναι απαραίτητοι για την εξασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών καλλιέργειας εμβρύου.


  • Κρυοσυντήρηση: Η κρυοσυντήρηση επιτρέπει την αποθήκευση και συντήρηση των ωαρίων, του σπέρματος και των πλεοναζόντων εμβρύων από έναν κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης. Εφαρμόζοντας αποτελεσματικά την τεχνική της υαλοποίησης και έχοντας κατάλληλες εγκαταστάσεις κρυοσυντήρησης, στο εργαστήριο μας αποθηκεύονται ωάρια, σπέρμα και έμβρυα για μελλοντική χρήση, προσφέροντας στους άνεση, ενώ επίσης οδηγεί στην αύξηση των ποσοστών επιτυχίας.


  • Embryo Glue: Το υλικό Embryo Glue είναι ένα ειδικό διάλυμα που χρησιμοποιείται και περιέχει υαλουρονικό οξύ και άλλα συστατικά που προάγουν την προσκόλληση του εμβρύου στη μήτρας κατά τη διαδικασία της εμβρυομεταφοράς και ίσως σε κάποιες περιπτώσεις να βελτιώνει την πιθανότητα επιτυχούς εγκυμοσύνης.

  • Υποβοηθούμενη εκκόλαψη: Σε ορισμένες περιπτώσεις, το εξωτερικό περίβλημα ενός εμβρύου, γνωστό ως διαφανής ζώνη, μπορεί να είναι παχύ ή πιο σκληρό, καθιστώντας δύσκολη την εκκόλαψη και την εμφύτευση του εμβρύου. Η υποβοηθούμενη εκκόλαψη είναι μια τεχνική όπου δημιουργείται μια μικρή τρύπα στη διαφανή ζώνη για να διευκολυνθεί η διαδικασία εκκόλαψης του εμβρύου. Αυτή η διαδικασία μπορεί να είναι επωφελής για γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας ή για εκείνες με προηγούμενες αποτυχημένες προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης.

  • Εξατομικευμένη θεραπεία: Το ταξίδι κάθε ζευγαριού προς την απόκτηση ενός παιδιού είναι μοναδικό και απαιτεί εξατομικευμένα σχέδια θεραπείας προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες ανάγκες του. Στη Newlife δίνουμε έμφαση στην εξατομικευμένη φροντίδα και λαμβάνουμε υπόψη παράγοντες όπως η ηλικία, το ιατρικό ιστορικό και τα αποτελέσματα της προηγούμενης θεραπείας. Με την εξατομικευμένη προσέγγιση, οι πιθανότητες μιας επιτυχούς προσπάθειας εξωσωματικής γονιμοποίησης αυξάνονται, οδηγώντας σε υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας. Επιπλέον, η καθημερινή επικοινωνία μεταξύ των εμβρυολόγων μας και των ασθενών δημιουργεί μια σχέση εμπιστοσύνης και διασφαλίζει ότι οι ασθενείς κατανοούν τη διαδικασία και τις απαιτήσεις.


Το ταξίδι της εξωσωματικής γονιμοποίησης ενέχει έχει προκλήσεις, μπορεί να φαίνεται δύσκολο, ωστόσο είναι ταυτόχρονα συναρπαστικό και με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής και την τεχνογνωσία έμπειρων επαγγελματιών, οι πιθανότητες μιας επιτυχημένης εγκυμοσύνης αυξάνονται σημαντικά.
Κάθε προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι μοναδική και είναι απαραίτητο να συμβουλευτείτε έναν ειδικό γονιμότητας για να καθοριστεί η καλύτερη προσέγγιση προσαρμοσμένη στις δικές σας ανάγκες. Με αποφασιστικότητα, ελπίδα και την υποστήριξη των τεχνολογιών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, το όνειρο να καλωσορίσετε ένα μωρό στη ζωή σας μπορεί σύντομα να γίνει μια όμορφη πραγματικότητα.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την ομάδα μας για οποιαδήποτε προβληματισμό μπορεί να προκύψει, σχετικά με τη δημιουργία της δική σας οικογένειας.

Πετρούλα Τάτση

Πετρούλα Τάτση, BSc, MSc

Η Πετρούλα Τάτση είναι κλινική εμβρυολόγος στο εργαστήριο της εξωσωματικής γονιμοποίησης και μέλος της επιστημονικής ομάδας της Newlife IVF.

book_online Κλείστε ραντεβού book_online Κλείστε ραντεβού
email
Email
phone
Κλήση
navigation
Οδηγίες