Εξωσωματική γονιμοποίηση με δωρεά ωαρίων

Μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους της αύξησης των περιπτώσεων υπογονιμότητας στις μέρες μας είναι και η επιλογή πολλών ζευγαριών να τεκνοποιήσουν σε μεγαλύτερες αναπαραγωγικά ηλικίες. Δυστυχώς, όσον αφορά τις γυναίκες, η επιλογή αυτή οδηγεί σε ελλειμματική ανταπόκριση των ωοθηκών. Μειωμένη ανταπόκριση των ωοθηκών μπορεί να συναντηθεί και σε αρκετές περιπτώσεις γυναικών μικρότερης αναπαραγωγικής ηλικίας. Αναπόφευκτα στις καταστάσεις αυτές όπως και σε γυναίκες με πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια μπορεί η μοναδική επιλογή να είναι η χρήση ωαρίων από δότρια.
Πρόγραμμα δωρεάς ωαρίων
Στη Newlife IVF λειτουργεί πρόγραμμα δωρεάς ωαρίων σύμφωνα με τους κανόνες της Ελληνικής Νομοθεσίας και με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Όλες οι δότριες υποβάλλονται σε συνέντευξη κατά την οποία λαμβάνεται πλήρες ιατρικό ιστορικό. Επιπρόσθετα διερευνάται το οικογενειακό, σεξουαλικό και ψυχιατρικό ιστορικό καθώς και το ιστορικό λήψης ουσιών και φαρμάκων. Λαμβάνονται πληροφορίες για το μορφωτικό επίπεδο και γίνεται εκτίμηση της σταθερότητας του χαρακτήρα και του κινήτρου για τη δωρεά ωαρίων. Κατά τη συνέντευξη επιβεβαιώνεται ότι η δότρια έχει κατανοήσει πλήρως τη θεραπεία που πρόκειται να ακολουθήσει καθώς και τις ψυχολογικές επιπτώσεις της δωρεάς. Τέλος ενημερώνονται διεξοδικά για το τι προβλέπει η Ελληνική Νομοθεσία για τη δωρεά ωαρίων.
Οι δότριες ωαρίων υποβάλλονται σε κλινική εξέταση κατά την οποία πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Επίσης γίνεται αιματολογικός έλεγχος για μεταδιδόμενα νοσήματα όπως ηπατίτιδα Β και C, AIDS, σύφιλη καθώς και μικροβιολογικός έλεγχος με καλλιέργειες από το γεννητικό σωλήνα. Τέλος ελέγχεται η ομάδα αίματος και το Rhesus καθώς και η ύπαρξη στίγματος μεσογειακής αναιμίας.
Κατάψυξη ωαρίων
Μολονότι κατά τη λήψη του οικογενειακού ιστορικού της δότριας δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην αναζήτηση γενετικών ανωμαλιών όλες οι δότριες υποβάλλονται σε καρυοτυπικό έλεγχο καθώς και σε έλεγχο για μεταλλάξεις του γονιδίου της κυστικής ίνωσης.