Υστεροσκόπηση

Η υστεροσκόπηση είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει την είσοδο στην κοιλότητα της μήτρας ενός ενδοσκοπίου (λεπτός σωλήνας με διάμετρο όσο ενός μολυβιού). Αυτό γίνεται διαμέσου του τραχήλου της μήτρας χωρίς την ανάγκη διενέργειας τομών.
Με την υστεροσκόπηση μας δίνεται η δυνατότητα ελέγχου του εσωτερικού της μήτρας για ανωμαλίες κατασκευής (διαφράγματα, δίκερη μήτρα) ή για παρουσία μορφωμάτων που διαταράσσουν την αρχιτεκτονική της (πολύποδες, ινομυώματα, συμφύσεις).
Ένα από τα πλεονεκτήματα της υστεροσκόπησης αποτελεί η δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης των όποιων από τα παραπάνω προβλήματα διαπιστωθούν, αφού από το λεπτό σωλήνα του υστεροσκοπίου μπορούν να εισαχθούν στην κοιλότητα της μήτρας διάφορα χειρουργικά εργαλεία και να αντιμετωπιστεί στις περισσότερες περιπτώσεις άμεσα το οποιοδήποτε πρόβλημα. Κατά κανόνα δε χρειάζεται νοσηλεία μετά την επέμβαση και η ασθενής επιστρέφει την ίδια μέρα στο σπίτι της, χωρίς την ανάγκη περιορισμού των δραστηριοτήτων της τις επόμενες μέρες.
Η υστεροσκόπηση είναι η εξέταση της κοιλότητας της μήτρας με ενδοσκόπηση, μέσω του τραχήλου.