Προγεννητικός έλεγχος

Πριν από την έναρξη προγραμμάτων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής είναι σωστό να προηγούνται κάποιες εξετάσεις που θα διαφυλάξουν τη μητέρα ή/και το έμβρυο από πιθανά προβλήματα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
Έτσι όλες οι γυναίκες στη Μονάδα μας υποβάλλονται σε έλεγχο ανοσίας στην ερυθρά και στην περίπτωση μη ύπαρξης ανοσίας, εμβολιάζονται πριν την έναρξη της θεραπείας. Η επιτυχία του εμβολιασμού ελέγχεται με νέα εξέταση αίματος. Είναι γνωστό ότι η λοίμωξη από ερυθρά, ιδιαίτερα κατά τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης, μπορεί να έχει δραματικές συνέπειες στην υγεία του εμβρύου.
Επίσης, όλες οι ασθενείς μας ελέγχονται για στίγμα β-Μεσογειακής αναιμίας και υποβάλλονται σε τεστ δρεπάνωσης. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος υποβάλλεται στις εξετάσεις αυτές και ο σύντροφος, έτσι ώστε να αποκλειστεί η πιθανότητα πάσχοντος εμβρύου.
Και οι δύο σύντροφοι υποβάλλονται σε έλεγχο μεταδοτικών ασθενειών (ηπατίτιδες, AIDS, σύφιλη) για την προστασία, τόσο των ίδιων και των εμβρύων τους, όσο και των άλλων ασθενών της μονάδας. Αυτό είναι εξάλλου κάτι που επιβάλλεται και από τον ελληνικό νόμο.
Εκτός ιδιαιτέρων περιπτώσεων οι υπόλοιπες εξετάσεις του προγεννητικού ελέγχου διεξάγονται μετά την επίτευξη εγκυμοσύνης.
Σε περιπτώσεις αζωοσπερμίας ή βαριάς ολιγοσπερμίας προτείνεται στον άντρα διενέργεια καρυοτυπικού ελέγχου, ελέγχου μεταλλάξεων για το γονίδιο της κυστικής ίνωσης καθώς και ελέγχου του χρωμοσώματος Υ για μικροελλείψεις.
Προγεννητικός έλεγχος