language EN EL SR DE

Καλλιέργεια βλαστοκύστεων

Σε μία προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης, το αναπτυξιακό στάδιο που βρίσκεται το έμβρυο την ημέρα που θα γίνει η εμβρυομεταφορά μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά ως προς τον απώτερο στόχο, που είναι μία τελειόμηνη εγκυμοσύνη. Μετά τη γονιμοποίηση, ξεκινά μια σειρά διαδοχικών κυτταρικών διαιρέσεων και το γονιμοποιημένο ωάριο θα διαιρεθεί στα δύο, στη συνέχεια στα τέσσερα, οκτώ και ούτω καθεξής κύτταρα, μέχρι να φτάσει στο στάδιο της βλαστοκύστης (5η – 6η ημέρα καλλιέργειας), ένα αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο το έμβρυο αποτελείται από 70-300 κύτταρα. Το στάδιο αυτό είναι το τελευταίο εξελικτικό στάδιο του προεμφυτευμένου εμβρύου, πριν την εμφύτευση του στο ενδομήτριο και τη δημιουργία της κύησης. Ο σχηματισμός βλαστοκύστης είναι ένδειξη υψηλής δυναμικής ενός εμβρύου και προϋποθέτει μια ομάδα με έμπειρους εμβρυολόγους και ένα εργαστήριο με ιδανικές συνθήκες καλλιέργειας. Τα έμβρυα μπορούν να μεταφερθούν στη μήτρα σε αυτό το στάδιο ή σε οποιοδήποτε στάδιο πριν από τον σχηματισμό της βλαστοκύστης.

Καλλιέργεια βλαστοκύστεων
Τα τελευταία χρόνια, τα υλικά και οι συνθήκες καλλιέργειας αναπτύχθηκαν εντυπωσιακά και σήμερα μπορούμε να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη των εμβρύων στο εμβρυολογικό εργαστήριο μέχρι το στάδιο της βλαστοκύστης. Η εκτεταμένη καλλιέργεια μέχρι την 5η/6η ημέρα ήταν ένα σημαντικό επίτευγμα στον τομέα της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, με αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια η εμβρυομεταφορά βλαστοκύστεων να έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Η συγκεκριμένη καλλιέργεια, αν και χρειάζεται περισσότερο χρόνο, αναλώσιμα, καλλιεργητικά υλικά, εμπειρία και φόρτο εργασίας, έχει αποδείξει πως είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος πιο γρήγορα.

Κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής ανάπτυξης, όταν αρχίζει να συσσωρεύεται υγρό μεταξύ των κυττάρων, στο στάδιο του μοριδίου (4η ημέρα ανάπτυξης), εμφανίζεται σταδιακά μια κοιλότητα μέσα στο έμβρυο, κάνοντας διακριτές δυο κυτταρικές ομάδες. Η μία κυτταρική ομάδα που παρατηρείται ονομάζεται τροφεκτόδερμα (trophectoderm) και η άλλη ονομάζεται έσω κυτταρική μάζα (inner cell mass). To τροφεκτόδερμα αποτελεί το εξωτερικό στρώμα της βλαστοκύστης και σχηματίζει τον πλακούντα του εμβρύου, ενώ η έσω κυτταρική μάζα βρίσκεται στο εσωτερικό τμήμα της βλαστοκύστης και διαμορφώνει το έμβρυο αυτό καθ’ αυτό. Καθώς το υγρό μέσα στη βλαστοκύστη αυξάνεται, αυξάνεται και ο αριθμός των ίδιων των κυττάρων. Μετά από αυτή την αύξηση στο μέγεθος και τον αριθμό των κυττάρων, η βλαστοκύστη απελευθερώνεται από τη διαφανή ζώνη που την περιβάλλει (ένα κέλυφος γλυκοπρωτεϊνών) μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται εκκόλαψη και έτσι η βλαστοκύστη είναι έτοιμη να εμφυτευτεί στο ενδομήτριο.
Τα πλεονεκτήματα της εμβρυομεταφοράς βλαστοκύστεων, σε σύγκριση με εμβρυομεταφορά δεύτερης ή τρίτης ημέρας καλλιέργειας είναι:
- Καλύτερη επιλογή εμβρύων. Τα έμβρυα που φαίνονται καλά τη 2η ή 3η ημέρα της ανάπτυξης τους μπορεί να μην γίνουν ποτέ βλαστοκύστες ή να εξελιχθούν σε βλαστοκύστες πολύ κακής ποιότητας. Η υιοθέτηση μιας πολιτικής μεταφοράς εμβρύων στο στάδιο της βλαστοκύστης θα οδηγήσει στην αποφυγή εμβρυομεταφορών που προορίζονται να αποτύχουν.

- Καλύτερη αξιολόγηση της συμβολής του σπέρματος στην ανάπτυξη του εμβρύου, καθώς το πατρικό γονιδίωμα αρχίζει να εκφράζεται κυρίως μετά την 3η ημέρα της ανάπτυξης του εμβρύου.

- Έμβρυα καλύτερης ποιότητας ως προς τη γενετική τους σύσταση (μικρότερος κίνδυνος ανευπλοειδίας). Έχει βρεθεί ότι οι καλής ποιότητας βλαστοκύστες σε μεγάλο ποσοστό είναι ευπλοειδικές, είτε λόγω αυτοδιόρθωσης, είτε λόγω φυσικής επιλογής που επιτρέπει κυρίως στα ευπλοειδικά έμβρυα να αναπτύσσονται μέχρι το στάδιο της βλαστοκύστης.

- Η βιοψία βλαστοκύστης, στα πλαίσια προεμφυτευτικού ελέγχου και διάγνωσης, προσφέρει μεγαλύτερη αξιοπιστία, καθώς δίνεται η δυνατότητα ανάλυσης μεγαλύτερου αριθμού κυττάρων. Τα κύτταρα εξάγονται από το τροφεκτόδερμα της βλαστοκύστης και όχι από την έσω κυτταρική μάζα (η οποία παραμένει άθικτη).

- Καθώς με την καλλιέργεια βλαστοκύστεων επιλέγουμε τα έμβρυα με το υψηλότερο δυναμικό εμφύτευσης, μπορούμε να έχουμε υψηλά ποσοστά επιτυχίας με μονές εμβρυομεταφορές, γεγονός που σχεδόν μηδενίζει τις πιθανότητες πολύδυμων κυήσεων, με όλους τους σχετικούς κινδύνους.
Η μεγαλύτερη διάρκεια παρατήρησης των εμβρύων στο εργαστήριο επιτρέπει την καλύτερη αναγνώριση αυτών που είναι πιο πιθανό να εμφυτευτούν και να δώσουν μια υγιή εγκυμοσύνη και ένα υγιές μωρό. Δυστυχώς, δεν εξελίσσονται όλα τα έμβρυα στο στάδιο της βλαστοκύστης, γεγονός που δεν είναι γνωστό στα πρώτα στάδια καλλιέργειας.

Στη Newlife, με τις εξαιρετικές συνθήκες καλλιέργειας εμβρύων που διατηρούμε, έχουμε ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό βλαστοκύστεων.
book_online Κλείστε ραντεβού book_online Κλείστε ραντεβού
email
Email
phone
Κλήση
navigation
Οδηγίες