Υπερηχογράφημα αναπαραγωγής

Ο υπερηχογραφικός έλεγχος των εσωτερικών γεννητικών οργάνων (είτε διακολπικά είτε διακοιλιακά) αποτελεί ένα από τα χρησιμότερα εργαλεία στη διάγνωση και θεραπεία της υπογονιμότητας. Διαγνωστικά μπορεί να μας δώσει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με παθολογικές καταστάσεις της μήτρας και των ωοθηκών που σχετίζονται με προβλήματα γονιμότητας.
Έτσι μπορούν να διαγνωστούν ανατομικές ανωμαλίες της μήτρας (διαφράγματα, δίκερη μήτρα, μονόκερη μήτρα κτλ) καθώς και καταστάσεις που διαταράσσουν την αρχιτεκτονική της, όπως πολύποδες ή ινομυώματα και σχετίζονται με χαμηλές πιθανότητες σύλληψης.
Επιπρόσθετα, μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες για άλλες παθολογικές καταστάσεις (πολυκυστικές ωοθήκες, ενδομητρίωση, υδροσάλπιγγες, ωοθηκικές κύστες) που επηρεάζουν σε άλλο βαθμό η καθεμία τα ποσοστά εγκυμοσύνης.
3D απεικόνιση μήτρας
3D/4D απεικόνιση ωοθυλακίων
Κατά τη διάρκεια της θεραπείας το υπερηχογράφημα αποτελεί βασικό εργαλείο παρακολούθησης και τροποποίησης της θεραπευτικής αγωγής σε όλα τα στάδιά της. Σε περιπτώσεις εξωσωματικής γονιμοποίησης η παρακέντηση των ωοθυλακίων για λήψη των ωαρίων γίνεται υποχρεωτικά με υπερηχογραφικό έλεγχο. Επίσης κατά την εμβρυομεταφορά η χρήση υπερήχου οδηγεί σε σωστότερη τοποθέτηση των εμβρύων στη μήτρα και επομένως σε υψηλότερα ποσοστά εγκυμοσύνης.
Τα τελευταία χρόνια με την εξέλιξη της τρισδιάστατης (3D) και δυναμικής έγχρωμης (Power Doppler) υπερηχογραφίας μπορούν να συλλεχθούν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του ενδομητρίου (όγκος, υπολογισμός της αιμάτωσης με αντικειμενικό τρόπο), βοηθώντας έτσι στο συγχρονισμό των εμβρύων με το ενδομήτριο και επομένως στη σωστότερη επιλογή της ιδανικής ημέρας που πρέπει να γίνει η εμβρυομεταφορά.
Επιπρόσθετα η τρισδιάστατη υπερηχογραφία μπορεί να συντελέσει στη διάγνωση παθολογικών καταστάσεων της μήτρας (π.χ. πολύποδες) που σήμερα διαγιγνώσκονται με επεμβατικό τρόπο (υστεροσκόπηση, υστεροσαλπιγγογραφία).