Σπερμοδιάγραμμα

Η ανάλυση σπέρματος ή σπερμοδιάγραμμα περιλαμβάνει μια πλήρη μικροσκοπική μελέτη των παραμέτρων του σπέρματος και συνήθως πραγματοποιείται κατά τη διερεύνηση της υπογονιμότητας του ζευγαριού.
Οι παράμετροι που εκτιμώνται στην ανάλυση σπέρματος είναι:
  • Ο όγκος του σπέρματος
  • Ο χρόνος ρευστοποίησής του
  • Το PH
  • Το χρώμα
  • Ο αριθμός των σπερματοζωαρίων
  • Η κινητικότητα των σπερματοζωαρίων
  • Οι συγκολλήσεις των σπερματοζωαρίων
  • Η μορφολογία των σπερματοζωαρίων
Η αξιολόγηση των παραπάνω παραμέτρων γίνεται με τα κριτήρια που έχει καθορίσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO).
Αν κρίνεται απαραίτητο μπορεί να πραγματοποιηθεί και έλεγχος αντισπερμικών αντισωμάτων σε περιπτώσεις που παρατηρούνται συγκολλήσεις.
Για τη σωστή εκτίμηση του δείγματος θα πρέπει ο άντρας να απέχει από σεξουαλική δραστηριότητα 2 με 5 ημέρες.
Σπερμοδιάγραμμα