Κατάψυξη ωαρίων

Μια από τις πλέον πρωτοποριακές μεθόδους που εφαρμόζονται σήμερα είναι η μέθοδος της ταχείας κρυοσυντήρησης ωαρίων και εμβρύων, γνωστή και ως vitrification (υαλοποίηση). Η εφαρμογή της επιτυγχάνει ποσοστά επιβίωσης ωαρίων μέχρι και 90%.
Η μέχρι πρόσφατα ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνική της βραδείας κατάψυξης επιτυγχάνει παρόμοια ποσοστά επιβίωσης για τα έμβρυα, αλλά πολύ φτωχά αποτελέσματα όσον αφορά την κρυοσυντήρηση ωαρίων.
Ποιοι επωφελούνται από αυτή τη μέθοδο;
Η εντυπωσιακή αυτή μέθοδος δίνει τη δυνατότητα κυρίως στη γυναίκα, αλλά και γενικότερα στα ζευγάρια, να διατηρήσουν τη γονιμότητα τους, καθώς είναι γνωστό ότι μια επιτυχημένη εγκυμοσύνη σχετίζεται άμεσα με την ηλικία της γυναίκας και με την ποιότητα των παραγόμενων ωαρίων.
Η υαλοποίηση ωαρίων επιτρέπει σε γυναίκες να:
  • καθυστερήσουν την εγκυμοσύνη είτε λόγω καριέρας, είτε λόγω σπουδών, είτε έως ότου βρουν τον κατάλληλο σύντροφο. Στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες, ολοένα και περισσότερες γυναίκες επιλέγουν να αποκτήσουν παιδί μετά τα τριάντα. Το 9% των γυναικών κάνουν το πρώτο τους παιδί μετά την ηλικία των 35, ποσοστό που έχει διπλασιαστεί τα τελευταία είκοσι χρόνια.
  • διατηρήσουν τη γονιμότητά τους πριν από θεραπεία για νεοπλασματικές παθήσεις (χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία).
  • αποθηκεύσουν τα ωάριά τους στην τράπεζα ωαρίων πριν από ριζικές γυναικολογικές επεμβάσεις.
Κατάψυξη ωαρίων