Σπερματέγχυση

Η σπερματέγχυση είναι μια απλή σχετικά διαδικασία, κατά την οποία κατάλληλα επεξεργασμένο και προετοιμασμένο σπέρμα τοποθετείται μέσα στη μήτρα της γυναίκας με ειδικό μαλακό καθετήρα. Αποτελεί συχνή τεχνική υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και θεωρείται μέθοδος πρώτης επιλογής σε γυναίκες με ανοιχτές σάλπιγγες.
Η ενδομήτρια σπερματέγχυση χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις:
  • ανεξήγητης υπογονιμότητας
  • όταν υπάρχουν προβλήματα ωοθυλακιορρηξίας
  • σε περιπτώσεις ήπιων προβλημάτων στον αριθμό και την κινητικότητα των σπερματοζωαρίων
  • σε περιπτώσεις στυτικής δυσλειτουργίας του άνδρα
Η σπερματέγχυση μπορεί να γίνει σε φυσικό κύκλο ή μετά από χρήση φαρμάκων γονιμότητας από τη γυναίκα.