language EN EL SR DE

Τεχνολογία Time Lapse

Ένα από τα σημαντικότερα και απαιτητικότερα κομμάτια στη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης αποτελεί η καλλιέργεια των εμβρύων τις πρώτες μέρες της ανάπτυξης τους. Τα έμβρυα καλλιεργούνται στο εμβρυολογικό εργαστήριο σε επωαστικούς κλιβάνους, δηλαδή ειδικούς θαλάμους, με συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας που μιμούνται το φυσικό τους περιβάλλον κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης τους. Για τη σωστή επιλογή του καταλληλότερου εμβρύου προς εμβρυομεταφορά, που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη θετική έκβαση της προσπάθειας, απαιτείται η καθημερινή παρακολούθηση και η καταγραφή της πορείας της ανάπτυξης των εμβρύων και της ποιότητας τους, με βάση διεθνώς αποδεκτά επιστημονικά κριτήρια.

Κλίβανοι
Είδη επωαστικών κλιβάνων

Υπάρχουν δύο τύποι κλιβάνων που είναι κατάλληλοι για την καλλιέργεια των εμβρύων:

Οι συμβατικοί κλίβανοι: Κατά την καλλιέργεια των εμβρύων στους κλιβάνους αυτούς τα έμβρυα βγαίνουν από τον κλίβανο σε σχεδόν καθημερινή βάση, ώστε να παρατηρήσουμε την ανάπτυξη τους. Βγάζοντας τα έμβρυα από το προστατευόμενο περιβάλλον διαταράσσονται οι συνθήκες καλλιέργειας τους για λίγα λεπτά. Η αξιολόγησή τους, επίσης, αφορά μόνο τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή της παρατήρησης, και όχι τη συνολική εικόνα της ανάπτυξης τους.

Time Lapse κλίβανοι: Με την καινούργια τεχνολογία (time-lapse technology), που έχουμε εισαγάγει στο εργαστήριο μας, μπορούμε πλέον να παρακολουθούμε τα έμβρυα συνεχώς, χωρίς να διαταράσσονται οι σταθερές συνθήκες καλλιέργειας τους. Ο επωαστικός κλίβανος time-lapse GERI® (της εταιρείας GENEA BIOMEDX), αποτελείται από 6 πλήρως ανεξάρτητους θαλάμους προηγμένης τεχνολογίας, με 6 ενσωματωμένες κάμερες, όπου τα έμβρυα φωτογραφίζονται κάθε 5 λεπτά, σε 11 διαφορετικά οπτικά επίπεδα και οι φωτογραφίες τους συντίθενται σε βίντεο με τη χρήση ειδικού λογισμικού.

Τεχνολογία Time Lapse
Πλεονεκτήματα του Time Lapse κλιβάνου

Κατά την καλλιέργεια των εμβρύων στο εμβρυολογικό εργαστήριο είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί ένα σταθερό περιβάλλον, αφού οι διαταραχές των συνθηκών της καλλιέργειας μπορεί να επηρεάσουν την ανάπτυξη και την ποιότητα τους. Με τη χρήση των κλιβάνων time lapse μπορούμε να παρακολουθούμε την πορεία των εμβρύων συνεχώς, σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να διαταράσσονται οι συνθήκες καλλιέργειάς τους, καθώς πλέον δεν είναι απαραίτητο να βγάζουμε τα έμβρυα για να τα αξιολογήσουμε.

Ο κύριος σκοπός της παρακολούθησης των εμβρύων με τη τεχνολογία time-lapse είναι η επιλογή των καταλληλότερων για μεταφορά, εκείνων με τις υψηλότερες πιθανότητες εμφύτευσης. Η τεχνολογία time lapse μας δίνει τη δυνατότητα να εξαγάγουμε συμπεράσματα για την ποιότητα και τη δυναμική των εμβρύων, αλλά και να δούμε σημαντικά γεγονότα της ανάπτυξης τους που μέχρι τώρα ήταν απαρατήρητα. Επίσης μας επιτρέπει να συνδυάσουμε τις παρατηρήσεις που κάναμε μέχρι τώρα, με τον χρόνο στον οποίο αυτές συμβαίνουν πραγματικά. Αυτό σημαίνει ότι γνωρίζουμε πόσες ώρες μετά τη γονιμοποίηση κάθε έμβρυο είχε καταφέρει να διαιρεθεί σε δύο ή τρία κύτταρα, πόσος χρόνος χρειάστηκε για να ολοκληρωθεί αυτή η κυτταρική διαίρεση, εάν κάθε κύτταρο χωριζόταν σωστά κλπ.
Με αυτά τα δεδομένα και με βάση τα κριτήρια που έχουν αναπτυχθεί διεθνώς, καταλαβαίνουμε ποιο έμβρυο έχει μεγάλες πιθανότητες να εμφυτευθεί μετά την εμβρυομεταφορά. Χωρίς τη χρήση του time-lapse, ένας εμβρυολόγος επιλέγει ένα έμβρυο με βάση μόνο τη μορφολογία του σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, ενώ η παρακολούθηση με time-lapse προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για τον τρόπο και τον ρυθμό με τον οποίο το έμβρυο αναπτύσσεται.

Η χρήση της time lapse τεχνολογίας έχει, επιπλέον, ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Οι χιλιάδες φωτογραφίες της ανάπτυξης του κάθε εμβρύου, που καλλιεργείται σε έναν τέτοιο κλίβανο, συνθέτουν ένα βίντεο και έτσι, το κάθε ζευγάρι έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει τα πρώτα βίντεο των εμβρύων τους από τις πρώτες μόλις στιγμές τους.

Ai και IVF
Τεχνητή νοημοσύνη και εξωσωματική γονιμοποίηση

Τα τελευταία χρόνια, η τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence, AI) έχει αποκτήσει ενεργό ρόλο σε πολλούς τομείς της ιατρικής, συνεπώς, και της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Σκοπός της τεχνητής νοημοσύνης σε ένα εμβρυολογικό εργαστήριο είναι η βελτίωση της αξιολόγησης και της επιλογής των εμβρύων. Ο Geri time lapse κλίβανος του εργαστηρίου μας διαθέτει αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος αναλύει τις χιλιάδες φωτογραφίες και δεδομένα της ανάπτυξης των εμβρύων. Τα συμπεράσματα της ανάλυσης αυτής βοηθούν στην επιλογή των εμβρύων με την καλύτερη δυναμική για μεταφορά στη μήτρα ή κρυοσυντήρηση, με σκοπό να επιτευχθεί εγκυμοσύνη συντομότερα.

Η τεχνητή νοημοσύνη στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή θα διαδραματίσει ακόμη πιο ουσιαστικό ρόλο τα επόμενα χρόνια, και είναι βέβαιο ότι στο μέλλον η επιλογή των καταλληλότερων εμβρύων για εμφύτευση θα γίνει πολύ πιο αποτελεσματική, χάρη στον συνδυασμό προηγμένων προγραμμάτων τεχνητής νοημοσύνης και καλλιέργειας των εμβρύων σε κλιβάνους time lapse. Ελπίζουμε, έτσι, να βοηθήσουμε τα υπογόνιμα ζευγάρια να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους για την απόκτηση ενός παιδιού το συντομότερο δυνατό.

book_online Κλείστε ραντεβού book_online Κλείστε ραντεβού
email
Email
phone
Κλήση
navigation
Οδηγίες