language EN EL SR DE

Δικαιολογητικά ΕΟΠΥΥ για έγκριση δαπανών εξωσωματικής γονιμοποίησης

by Δέσποινα Γουναρίδου, last updated 22 Nov 2023,

5 min read

Η διαδικασίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι μία διαδικασία γεμάτη συναισθήματα, ακόμα και στρεσογόνος σε στιγμές για τις γυναίκες που πρόκειται να υποβληθούν σε αυτή. Τα απαραίτητα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στις θεραπείες της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής μπορεί να έχουν υψηλό κόστος και πολλές φορές η υποψήφια μητέρα και τα ζευγάρια προβληματίζονται για τα επιπλέον αυτά έξοδα. Ωστόσο, μέσω του ΕΟΠΥΥ κάθε ασφαλισμένη μπορεί να προμηθευτεί τα φαρμακευτικά σκευάσματα δωρεάν κατόπιν αίτησης σε ειδική Επιτροπή.

Η Επιτροπή αυτή εξετάζει κάποια έγγραφα και εγκρίνει τη δωρεάν χορήγηση των σκευασμάτων για 4 συνολικά προσπάθειες διέγερσης ωοθηκών. Οι προσπάθειες αυτές πρέπει να απέχουν υποχρεωτικά η πρώτη από τη δεύτερη 4 ή και παραπάνω μήνες. Επιπρόσθετα, αποδίδεται σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο το ποσό των 352,16 € σαν αποζημίωση στο τέλος κάθε ολοκληρωμένης προσπάθειας (ωοληψία + εμβρυομεταφορά). Τα ενδιαφερόμενα ζευγάρια καταθέτουν τα προαπαιτούμενα έγγραφα στην Επιτροπή, η οποία προχωράει στον έλεγχο αυτών και την έγκριση ή μη της αίτησης.

Παρακάτω παραθέτουμε αναλυτικά τα προαπαιτούμενα έγγραφα:
 

1 ) Ληξιαρχική πράξη γάμου τελευταίου εξαμήνου (όχι πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης). Μπορεί να εκτυπωθεί μέσω του Gov.gr. Αν η ληξιαρχική πράξη έχει σταλεί με φαξ, χρειάζεται σφραγίδα του ΚΕΠ. Αν η υποβοήθηση αφορά άγαμη γυναίκα, η συναίνεση αυτής και, εφόσον συντρέχει περίπτωση ελεύθερης ένωσης, του άνδρα με τον οποίο συζεί, παρέχεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο τελευταίου εξαμήνου.
2 ) Ασφαλιστικές ικανότητες για το ζευγάρι (όχι ασφαλιστική ενημερότητα) εκτυπωμένες από efka.gov.gr.

  • Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας εκτυπωμένο από τo TAXIS NET από τα στοιχεία μητρώου (Προσωπική πληρ/ση ->Στοιχεία Μητρώου -> Φυσικού προσώπου) ή βεβαίωση από τον Δήμο σας.
  • Συμπληρωμένες 2 υπεύθυνες δηλώσεις του ΕΟΠΥΥ (για το ζευγάρι) και με το γνήσιο της υπογραφής από το ΚΕΠ (μπορεί να χορηγηθεί από τα κέντρα εξωσωματικής). Η΄ έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης από το www.gov.gr., πληκτρολογώντας το κείμενο που αναγράφεται στην υπεύθυνη δήλωση.

3 ) Αστυνομικές ταυτότητες ή διαβατήρια ζεύγους φωτοτυπίες (δε χρειάζεται επικύρωση).

4 ) Δύο σπερμοδιαγράμματα, τελευταίου έτους με μεσοδιάστημα πάνω των 75 ημερών το ένα από το άλλο, τα οποία να έχουν γίνει σε εργαστήρια συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ και με σφραγίδα αντίστοιχη επάνω στην εξέταση, υπογεγραμμένα από ιατρό βιοπαθολόγο-μικροβιολόγο. Προσοχή, να μην είναι από το ίδιο μικροβιολογικό εργαστήριο εκτός αν πρόκειται για δημόσιο νοσοκομείο. Δε δέχονται σπερμοδιαγράμματα από βιολόγους, ανδρολόγους και κέντρα εξωσωματικής γονιμοποίησης. Μόνο για τα δημόσια νοσοκομεία δέχονται υπογραφή από κλινικό-χημικό ή βιολόγο αρκεί να συνυπογράφει ιατρός βιοπαθολόγος -μικροβιολόγος.

  • Σε περίπτωση παθολογικού σπερμοδιαγράμματος, δηλαδή περιπτώσεις με σπέρμα έως και 20 εκατομ/ml ή/και δείγματα με χαμηλή κινητικότητα (ολιγοσπερμία, ασθενοσπερμία, ολιγοασθενοσπερμία), απαιτείται ιατρική γνωμάτευση ενδοκρινολόγου ανδρολόγου ή ουρολόγου για τα πιθανά αίτια της νόσου, η θεραπευτική προσπάθεια που δόθηκε και αν αυτή είχε και ποια αποτελέσματα. Δεν απαιτείται ο ιατρός να είναι συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ. Αν υπάρχουν εξετάσεις όπως triplex οσχέου και ορμονικός έλεγχος θα μπορούσαμε να τα συμπεριλάβουμε και αυτά στον φάκελο.
  • Σε περίπτωση εξωσωματικής λόγω αζωοσπερμίας είναι απαραίτητη η προσκόμιση των δυο σπερμοδιαγραμμάτων (όπως ακριβώς περιγράφετε στο Νο 4) και επιπλέον βεβαιώσεις από τη βιοψία όρχεων για ανίχνευση σπερματοζωαρίων και συγκεκριμένα α) γνωμάτευση από τον ουρολόγο που έκανε τη βιοψία και β) βεβαίωση από τη μονάδα που καταψύχτηκε το ορχικό υλικό και πόσα φιαλίδια προέκυψαν.
  • Σε περίπτωση χρήσης δότη σπέρματος απαιτείται πιστοποιητικό από τράπεζα σπέρματος όπου θα αναφέρονται κινητικότητα του δείγματος, η ηλικία του δότη και ο αριθμός κυήσεων που έχουν επιτευχθεί από τον συγκεκριμένο δότη, καθώς και οι άδειες λειτουργίας της αντίστοιχης τράπεζας από όπου προέρχεται το δείγμα σπέρματος. Επίσης, τα ζευγάρια που είναι έγγαμα ή τελούντες σε σύμφωνο συμβίωσης πρέπει να προσκομίσουν έντυπο έγγραφης συναίνεσης του ΕΟΠΥΥ. Το άγαμο ζευγάρι θα πρέπει να προσκομίσει στην επιτροπή συμβολαιογραφική πράξη συγκατάθεσης για τη χρήση σπέρματος από δότη στη διαδικασία της εξωσωματικής.5 ) Μία σαλπιγγογραφία, η οποία πρέπει να έχει γίνει μέσα στην τελευταία 5ετία, ή εναλλακτικά, έκθεση λαπαροσκόπησης-πρακτικό χειρουργείου που θα αναφέρεται η βατότητα των σαλπίγγων τελευταίας 5ετίας, επίσης. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης άμφω χειρουργικής εξαίρεσης σαλπίγγων, δεν απαιτείται σαλπιγγογραφία αλλά τα χαρτιά του χειρουργείου μόνο και είναι δεκτό ένα σπερμοδιαγράμμα από τον σύζυγο υπογεγραμμένο από ιατρό βιοπαθολόγο- μικροβιολόγο. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση απόφραξης σαλπίγγων άμφω.

6 ) Χειρουργικές επεμβάσεις σχετικές με την υπογονιμότητα να πιστοποιούνται από σχετικό πρακτικό χειρουργείου (πρωτότυπο ή αντίγραφο) και από αντίστοιχες ιστολογικές εξετάσεις σε περίπτωση βιοψίας.

7 ) Υπερηχογράφημα ενδομήτριου-μυομητρίου και ωοθηκών τελευταίου εξαμήνου με αναλυτική έκθεση υπογεγραμμένη από ακτινολόγο ή γυναικολόγο πιστοποιημένο με την ειδικότητα υπερήχου από το ΚΕΣΥ.

8 ) Έλεγχος για τους ιούς της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας HIV I- II, ηπατίτιδα Β (ΗΒsAg) και ηπατίτιδα C (AntiHCV) και σύφιλη (VDRL ή RPR-TPHA) για το ζεύγος τελευταίου εξαμήνου από εργαστήριο συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ.

9 ) Έλεγχος ορμονικός για Ε2, LH, FSH, PRL πρώτες μέρες περιόδου (2-5η μέρα περιόδου) και θυρεοειδικών ορμονών TSH - FT3 - FT4 όλα τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία της επιτροπής, υπογεγραμμένος από βιοπαθολόγο- μικροβιολόγο συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ

  • Εξέταση β’-χοριακής γοναδοτροπίνης, 2-3 ημέρες πριν την κατάθεση/ αποστολή των εγγράφων στην επιτροπή από βιοπαθολόγο-μικροβιολόγο συμβεβλημένο από τον ΕΟΠΥΥ.

10 ) Τα ζευγάρια που προσέρχονται στην επιτροπή και έχουν κάνει προηγούμενες προσπάθειες θα πρέπει να προσκομίζουν: α) «Έκθεση Προηγούμενων Προσπαθειών» με επιτυχημένη ή όχι έκβαση που θα σφραγίζεται από τον θεράπων ιατρό και από το κέντρο εξωσωματικής που πραγματοποιήθηκαν οι προσπάθειες και φωτοτυπία προηγούμενων αποφάσεων (εφόσον υπάρχουν) β) ένα έντυπο που θα αναφέρει το υπόλοιπο των φαρμάκων που περίσσεψαν από την προηγούμενη προσπάθεια για το φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ και γ) αν το ζευγάρι έχει υποβληθεί σε προηγούμενη/ες σπερματέγχυση/εις θα πρέπει να προσκομίζονται δοκιμασία/ες ενεργοποίησης του σπέρματος συνοδευόμενη/ες από γνωμάτευση εκτελούντος ιατρού.

11 ) Ειδικό Παραπεμπτικό Έντυπο ΕΟΠΥΥ προς την επιτροπή από γυναικολόγο και υποβολή του συνημμένο ειδικού εντύπου σωστά συμπληρωμένου, αφού έχει διεξαχθεί προσεκτικός έλεγχος των δικαιολογητικών.

Ελπίζουμε να βρήκατε χρήσιμο αυτό το blog. Για οποιαδήποτε απορία ή περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα της Newlife IVF για να σας βοηθήσει σε ό,τι χρειαστείτε.

Δέσποινα Γουναρίδου

Δέσποινα Γουναρίδου, BSc

Η Δέσποινα Γουναρίδου είναι Προϊσταμένη Μαία στη Newlife IVF.

book_online Κλείστε ραντεβού book_online Κλείστε ραντεβού
email
Email
phone
Κλήση
navigation
Οδηγίες