Σε ποιο βαθμό η κινητικότητα και η μορφολογία του σπέρματος επηρεάζει την γονιμότητα;

από την Νατάσα Δεσλή, Κλινικό Εμβρυολόγο


Τροποποιήθηκε στις 17 Δεκέμβριος 2021, 12:31 μμ


Σε ποιο βαθμό η κινητικότητα και η μορφολογία του σπέρματος επηρεάζει την γονιμότητα;

Τα σπερματοζωάρια είναι τα γεννητικά κύτταρα των ανδρών και παράγονται στους όρχεις. Κατά την πορεία τους διαμέσου του σπερματικού πόρου μέχρι και την κατάληξη τους στην ουρήθρα εμπλουτίζονται με θρεπτικά υλικά και μαζί αποτελούν το σπέρμα.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο οργανισμό Υγείας (WHO) υπάρχουν συγκεκριμένοι παράμετροι ενός δείγματος σπέρματος που αξιολογούνται από όλες τις κλινικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και τα ανδρολογικά εργαστήρια παγκοσμίως. Οι πιο σημαντικές παράμετροι είναι η συγκέντρωση, η κινητικότητα και η μορφολογία των σπερματοζωαρίων.

Πιο συγκεκριμένα, η συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων ανά ml δείγματος θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση με 15 εκατομμύρια, το συνολικό ποσοστό κινητών σπερματοζωαρίων
με προωθητική και επιτόπια κίνηση πάνω από 40%, ενώ τα σπερματοζωάρια με φυσιολογική μορφολογία θα πρέπει να είναι από 4% και πάνω. Ο διαχωρισμός ενός φυσιολογικού από ένα μη φυσιολογικό σπερμοδιάγραμμα, βασίζεται στις παραπάνω παραμέτρους, και έχει ως αποτέλεσμα τον χαρακτηρισμό των δειγμάτων σπέρματος και άρα την κατηγοριοποίηση τους. Πιο συγκεκριμένα έχουμε:

  • την ολιγοζωοσπερμία όταν υπάρχει διαταραχή στον αριθμό των σπερματοζωαρίων ανά ml
  • την ασθενοζωοσπερμία όταν έχουμε κινητικότητα κάτω των φυσιολογικών ορίων
  • και την τερατοζωοσπερμία όταν έχουμε μειωμένο ποσοστό φυσιολογικών μορφών.

Συνδυαστικά με όλα τα παραπάνω υπάρχει

  • η ΟΑΤ (ολιγο-ασθενο-τερατοζωοσπερμία), όπου έχουμε ταυτόχρονη μείωση όλων των βασικών παραμέτρων σε ένα δείγμα. Η αζωοσπερμία αναφέρεται σε δείγματα όπου η ανίχνευση σπερματοζωαρίων έχει καταστεί αδύνατη μικροσκοπικά.

Για να καταλήξουμε πως ο αντρικός παράγοντας αποτελεί την αιτία υπογονιμότητας ενός ζευγαριού, θα πρέπει να γίνουν τουλάχιστον 2 σπερμοδιαγράμματα σε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα ανδρολογικά εργαστήρια, μέσα σε διάστημα 3 μηνών, καθώς η παραγωγή νέων σπερματοζωαρίων στον άνδρα ολοκληρώνεται σε περίπου 70 ημέρες.

Επιπρόσθετα, η ερμηνεία των αποτελεσμάτων από τον γιατρό γίνεται πάντα σε συνδυασμό με το ιατρικό ιστορικό του άντρα και με πιθανά συμπληρώματα ή φάρμακα που έχουν ληφθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Ο τρόπος ζωής έχει κομβικό ρόλο στο αποτέλεσμα ενός σπερμοδιαγράμματος. Παράγοντες όπως το κάπνισμα, το αλκοόλ, η συστηματική έκθεση σε επιβλαβείς χημικές ουσίες και ακραίες θερμοκρασίες επηρεάζουν τις παραμέτρους του σπέρματος. Τέλος, η εμφάνιση κιρσοκήλης έχει βρεθεί πως επηρεάζει την σπερματογένεση και επομένως την ποιότητα και την ποσότητα των σπερματοζωαρίων ενός άντρα.

Σε περίπτωση που το ζευγάρι επιλέξει την εξωσωματική γονιμοποίηση προκειμένου να αποκτήσει παιδί, σε άντρες με χαμηλές τιμές των παραμέτρων του σπέρματος, προτείνεται η διαδικασία της μικρογονιμοποίησης (ICSI) συγκριτικά με την κλασική IVF, ως καταλληλότερη μέθοδος. Με τη διαδικασία της μικρογονιμοποίησης μπορούν να ξεπεραστούν τα εμπόδια της κακής μορφολογίας, χαμηλής κινητικότητας ή μικρής συγκέντρωσης καθώς η επιλογή των σπερματοζωαρίων γίνεται από τον εμβρυολόγο.

Συμπερασματικά, οι βασικοί παράμετροι του σπέρματος που προαναφέρθηκαν αποτελούν δείκτες της γονιμοποιητικής ικανότητας του άντρα και ανάλογα με τις αποκλίσεις από τις φυσιολογικές τιμές καθορίζουν τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος.


Πίσω στη λίστα άρθρων

Σχετικά με το blog μας

Εδώ μπορείτε να βρείτε ενδιαφέροντα άρθρα και ειδήσεις που αφορούν τόσο τη μονάδα μας όσο και την εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF) γενικότερα.

Tags

κινητικότητα σπέρματος
μορφολογία σπέρματος
γονιμότητα
άνδρας

Πίσω στη λίστα άρθρων